Zakres UsŁug

 

Obsługa osób fizycznych

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną dla osób fizycznych

 • porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, projektów umów
 • reprezentacja przed sądami w sprawach: cywilnych ( prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe) , rodzinnych ( rozwód , separacja, alimenty , władza rodzicielska, kontakty, rozstrzyganie w istotnych sprawach dzieci, podział majątku małżeńskiego, zarząd majątkiem ), karnych i administracyjnych, postępowania egzekucyjne i zabezpieczające
 • prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu Klienta
 • odszkodowania, zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych
 • prawo rzeczowe ( sprawy o ochronę własności i posiadania, służebności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, postępowania wieczystoksięgowe )
 • prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria zapewnia stałą lub doraźną obsługę podmiotów gospodarczych . Usługi świadczone są zarówno w siedzibie kancelarii, jak i we wskazanym przez Klienta miejscu. Zakres usług świadczonych przez kancelarię obejmuje między innymi:

 • reprezentację przed sądami - także organami administracji państwowej i samorządowej i sądami administracyjnymi
 • zakładanie i rejestracja spółek - w tym sporządzaniem umów, statutów regulaminów oraz innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, także stowarzyszeń i fundacji, przekształcaniem, podziałem, rozwiązaniem i likwidacją spółek
 • przygotowywanie umów, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów
 • reprezentacja członków zarządów w sprawach ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 • prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu KlientaWysokość wynagrodzenia określana jest każdorazowo w zależności od charakteru sprawy, stopnia skomplikowania oraz nakładu pracy niezbędnego dla realizacji zlecenia. Kancelaria oferuje możliwości wyboru rożnego sposobu rozliczania się w formie wynagrodzenia ryczałtowego , godzinowego lub wynikowego ( tzw. success fee ). Wybór rodzaju wynagrodzenia oraz ostateczna jego wysokość są wynikiem indywidualnych ustaleń z Klientem.